Hjemmeside bilder_0004_Lag 5 test

Vanlige problemer

Det er mange spørsmål som går igjen i tannlegestolen – her har vi samlet informasjon om 16 tema…

 • Visdomstenner

  Visdomstennene er de tennene som bryter frem sist, vanligvis i 18-24 års alder...

 • Ising - Børsteskader

  Mange er i perioder plaget med ising i tennene. Her følger gode råd...

 • Syreskader

  Syreskader på tennene er et økende problem i dagens samfunn. Kostholdet har endret seg, og både...

 • Tanngnissing

  Tanngnissing er et relativt vanlig problem. Man regner med at om lag 5 prosent...

 • Tannfraktur

  I tenner med store fyllinger, er tannsubstansen rundt fyllingen svekket...

 • Infraksjoner

  En infraksjon vil si det samme som et ufullstendig brudd eller en sprekkdannelse...

 • Renhold av tennene

  For å unngå problemer med tenner og tannkjøtt, er det viktig med et fornuftig kosthold og godt renhold...

 • Dårlig ånde

  Dårlig ånde kan ha flere årsaker, men skyldes ofte forhold i munnhulen...

 • Munntørrhet

  Dersom spyttkjertlene produserer for lite spytt, vil man kunne oppleve dette som munntørrhet...

 • Kjeveleddsproblemer

  Mange pasienter, og da særlig kvinner, opplever at de får problemer med kjeveleddene...

 • Herpes munnsår

  Forkjølelsessår forårsakes av et virus (herpes simplex virus type 1). Sårene starter med kløe og prikking...

 • After

  After (munnskold) er små, smertefulle sår som opptrer i munnhulen. Sårene er runde...

 • Røyking

  Det er liten tvil om at røyking er helseskadelig og jo mer man røyker, dess større kan konsekvensene bli...

 • Snus

  De senere årene har antall røykere blitt redusert i Norge. Samtidig har man sett en kraftig økning i snusbruken...

 • Amalgam

  Fra 1.1.2008 ble det her i landet innført totalforbud mot amalgam som tannfyllingsmateriale...

 • Snorking og søvnapné

  Snorking er relativt vanlig og mer utbredt blant menn enn blant kvinner...