Snore problem concept. Illustration of obstructive sleep apnea

Støtte til tannbehandling gjennom HELFO?

Støtte til tannbehandling gjennom HELFO?

Som hovedregel skal alle pasienter over 24 år betale tannlegeregningen sin selv. Men det finnes noen unntak:

Vi på Halden Tannhelsesenter AS vil vurdere om du faller inn under noen av tilstandene/tilfellene som kan gi rett til stønad fra Helfo.

De 15 stønadspunktene er 

 1. sjelden medisinsk tilstand (spør tannlegen om hvilke tilstander som til enhver tid er med på denne listen, eller les mer om sjeldne medisinske tilstander på Helsenorge)
 2. leppe-kjeve-ganespalte
 3. svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 4. infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 5. sykdommer og anomalier i munn og kjeve 
 6. periodontitt 
 7. tannutviklingsforstyrrelser 
 8. bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 9. patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon eller erosjon 
 10. hyposalivasjon (munntørrhet)
 11. allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer 
 12. tannskader ved godkjent yrkesskade (yrkesskaden må være godkjent av NAV og behovet for tannbehandling må ha sammenheng med yrkesskaden)
 13. tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade 
 14. sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne 
 15. helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og pasienten er ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)