Spesialistkandidat

  • Amin Homayouni

    Spesialistkandidat i oral kirurgi og oral medisin ved UiO fra 2023 Utdannet ved Det odontologiske fakultet i Oslo 2017 Lang og bred erfaring med oralkirurgi ved flere tannklinikker og sykehus Instruktørtannlege ved UiO Flere forskningsprosjekter innen odontologi og publikasjoner i norske og internasjonale tidsskrifter Har godkjent etterutdanning ved UiO innen lystgass og beroligende medikamenter Medlem […]

    Les mer